Vitajte na www.lkwnataly.sk
Dnes je Piatok, 23. Apríl 2021, Počet prístupov: 177088
Žiadajte viac informácií o naších službách.
+421 (0)46 5426-189
alebo mobilné číslo: +421 (0)905 891 023
Služby
 » 
Preprava ADR tovaru

Chcete vedieť viac?
Zvoľte sekciu
VYHĽADÁVANIE
Rozhodnite sa správne!
ROZHODNITE SA PRE
AUTODOPRAVA NATALY

Naše dlhoročné skúsenosti s prepravou tovaru po dopravných trasách EU sú zárukou.AKTUALITY
Plánovite zdokonaľujeme...
Naše služby plánovite zdokonaľujeme pretože vieme, že výber dopravcu pre logistický reťazec sa riadi hľadiskami spoľahlivosti, ceny, geografického pokrytia, bezpečnosti zásielok a disponibility parku dopravných prostriedkov.
Preprava ADR tovaru
Preprava nebezpečného tovaru

Špecializujeme sa na prepravu ADR tovaru v akejkoľvek váhy a triedy. Nebezpečné veci sú podľa ADR veci a predmety, ktoré svojimi vlastnosťami (jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktivita alebo iná nebezpečná vlastnosť) môžu pri preprave ohroziť bezpečnosť osôb, majetok alebo životne prostredie. Ale naše autá sú vybavené všetkými potrebnými opatreniami na jeho spoľahlivú prepravu.Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) bola uzavretá 30. septembra 1957 v Ženeve pod patronátom Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov a svoju účinnosť nadobudla 29. januára 1968. Dňa 21.auguta 1975 bola v New Yorku táto dohoda novelizovaná Protokolom o zmene Článku 14, odsek 3, novelizácia nadobudla účinnosť 19. apríla 1985.


©2021 www.lkwnataly.sk, všetky práva vyhradenéweb dizajn a programovanie webdizajn.glirp.sk, systém GLIRP
pre spoločnosť NATALY TRANSPORT s.r.o.
, vyrobil
webdizajn.glirp.sk | ©2021